קורס מצוינות תפעולית

מצוינות תפעולית

קורס מצוינות תפעולית לארגונים. הקורס מתאים למחלקות וצוותים המעוניינים ליישם את המתודולוגיות לין ושש סיגמא: 5S, LEAN & SIX SIGMA. ליישום יתרונות רבים: שיפור יעילות זרימת תהליכים, שיפור הפרודוקטיביות, סילוק בזבוזים, מזעור סיכונים, צמצום עלויות המלאי, שיפור שיטות עבודה קיימות, שיפור הרווחיות ואופטימיזציה. בקורס יילמדו טכניקות מובילות ודוגמאות מעשיות ליישום בארגון שלכם. הקורס מיועד לארגונים! סילבוס 2020-21

מטרות קורס מצוינות תפעולית

  הקניית ידע מקצועי ליישום מצוינות תפעולית בארגונים 
טכניקות לניתוח, אפיון ושיפור תהליכים 
טכניקות לזיהוי וסילוק בזבוזים 
טכניקות מוכחות ליצירת ערך ללקוח 
חשיפה למיטב הכלים, השיטות והטכניקות לשיפור יעילות וביצועים 

מדריך הקורס

Certified SIX SIGMA BLACK BELT, CSSBB ,מהנדס בעל ניסיון מוכח בייעוץ והדרכה בארגונים

קהל יעד

מנהלים, צוותים ומחלקות: מנהלי מצוינות תפעולית וארגונית, ייצור, תפעול, שרשרת אספקה, מובילי לין ועתודה ניהולית

מגזרי שוק

 ארגונים | תעשיה | מפעלים | אלקטרוניקה | פארמה | פלסטיקה | קמעונאות | ארגוני בריאות | ארגוני שירות | תעשיות

מסלולי לימוד

קורס מקיף

שמונה מפגשים, 32 שעות
OLS032 מק”ט

קורס יישומי

ארבעה מפגשים, 16 שעות
OLS016 מק”ט

יום עיון

חד יומי, 4 שעות
OLS004 מק”ט

נושאי הלימוד

LEAN & SIX SIGMA

מבוא למתודולוגיית לין LEAN
מבוא למתודולוגיית שש סיגמא SIX SIGMA
עקרונות טכניקת DMAIC
מבוא למתודולוגית 5S
ארגון סביבת עבודה באופן ויזואלי – 5S Visual Work Place
יישום מתודולוגיית 5S בארגון

טכניקות ללכידת קול הלקוח VOC
טכניקות ללכידת קול התהליך VOP
טכניקות למדידה, ניתוח, אפיון, שיפור ובקרת תהליכים
טכניקות לאיתור בזבוזים
טכניקות לסילוק בזבוזים
אירועי קייזן
פרויקט LEAN

פרויקט SIX SIGMA


שיפור תהליכים

טכניקות לניתוח תהליכים
טכניקות לאיסוף נתונים
אפיון תהליכי עבודה חדשים
שיפור תהליכי עבודה קיימים
טכניקות לבקרת תהליכים

טכניקות אופטימיזציה ושיפור ביצועים


עבודה לפי יעדים

ניתוח פעילות הארגון
כלים להשוואת ביצועי הארגון למתחרים, BENCHMARKING
גיבוש אסטרטגיה עסקית
גיבוש תפיסת ההפעלה
גיבוש מדדים ויעדים
VISION & MISSION

כלים שילמדו בקורס

SIX SIGMA STATISTICS
LEAN MANAGEMENT PRINCIPLES
CAUSE AND EFFECT ANALYSIS
PROCESS MAPPING
PARETO 20/80 PRINCIPLE
SIPOC
STATISTICAL ANALYSIS
HYPOTHESIS TESTING
AFFINITY CHARTS
KAIZEN
KANBAN
DMAIC
POKA YOKE
5S
*בקורס ניישם דוגמאות המותאמות לאופי הפעילות ומטרות הארגון
*המשתתפי בקורס ייחשפו למתודולוגיות לין ושש סיגמא Lean Six Sigma

ניהול צוותים

טכניקות לניהול צוותים
טכניקות להגברת יעילות צוותים
טכניקות לקבלת החלטות
טכניקות להערכת ביצועים ותגמול

מדידה וניהול ביצועים

אפיון מדדי ביצוע
בחירת מדדים רלוונטיים KPI’s

מדידת כושר תהליך, מצב קיים BASELINE
מדידת כושר תהליך לאחר שיפור
מדידת ביצועים
ניתוח ביצועים
הערכת ביצועים ואופטימיזציה
הדגמת חישובים סטטיסטיים, MINITAB

לקוחות ממליצים

ליאור מרצה בחסד, מעניין דינאמי ומרתק. מדגיש את הפן היישומי בכל נושא שנלמד

ענת גזיאל, רכבת ישראל

הקורס נתן כלים ליישום בעבודה השוטפת. החומר הועבר בצורה מעניינת וכן למרצה ידע נרחב

בריאן פורת, רכבת ישראל

קורס מעניין שאחריו אפשר לקבל בקלות הסמכה של Six Sigma Yellow Belt

אלכס גרינברג, רכבת ישראל