חידון ידע בניהול מלאי
ניהול המלאי הוא המפתח להצלחה לחיסכון בהוצאות ושיפור הרווחיות. ארגונים רבים כבר הבינו שכדי לנהל מלאי ביעילות, נדרשת הבנה מעמיקה וידע מקצועי ממנהלי המלאי, מנהלי הרכש והתפ״י. השתתפו בחידון הידע בניהול מלאי וגלו מה צריך לשפר.

מעוניינים לבחון את הידע שלכם בניהול מלאי?
לפניכם 30 שאלות, חידון ידע בניהול מלאי.
בחנו את עצמכם ובסיום תקבלו משוב!!

חידון ידע בניהול מלאי

מי צריך להחליט על מדיניות המלאי האסטרטגית והעקרונות המנחים בחברה

מה תפקידו של מלאי הביטחון

כיצד נמנע ממצב של מחסור במלאי

הגדלת גודל ההזמנה של פריט תגרום בוודאות

על פי סיווג ABC, הצריכה של המלאי נחלקת לשלוש קטגוריות: A,B,C. מה מאפיין את קטגוריה C

מהם השאלות הבסיסיות בניהול המלאי

כיצד ניתן לזהות מצב של מלאי עודף

ניהול מלאי עפ״י מודל EOQ מאפשר

מהו הסיכון הפיננסי הכרוך בשמירה על רמת מלאי גבוהה מעל לרמת המקסימום

העלאת רמת השירות תגרום בוודאות

3 מדדי ביצוע לניהול ובקרת המלאי, KPI’s יכולים להיות

גידול של 25% ברמת המלאי שהארגון מחזיק

הביקוש הממוצע לפריט ליום: 21 יח׳, מלאי הביטחון: 4 יח׳, זמן האספקה: יומיים. מה תהיה נקודת ההזמנה

בגישת ניהול מלאי עפ״י מודל EOQ, הגדלת עלות ההחזקה ליחידה תגרום

כמות ההזמנה האופטימאלית: 80 יח׳, הביקוש השנתי: 300 יח׳. מנהל רכש שמונה לא מכבר החליט להזמין את כל הביקוש השנתי בהזמנה אחת מרוכזת. פי כמה ישלם?

ביצועי פריט מסוים במלאי: 10 סבבי מלאי בשנה. לאחר שנת פעילות, סבבי המלאי פחתו ל-5 סבבים בשנה. כמות יח׳ זהה נמכרה בכל אחת מהשנים. מה המשמעות

ברכש פריטים בגישת מודל EOQ, הזמנה חדשה תצא כאשר

חברת הסוחר מונציה סיימה את פעילות שנת 2017 כדלקמן: מכירות: 2,650,000 ש״ח, מלאי פתיחה: 680,000 ש״ח, רכש: 1,200,000 ש״ח ומלאי סגירה: 740,000 ש״ח. Cost of goods sold COGS של הסוחר מונציה לשנת 2017

חברת הסוחר מונציה סיימה את פעילות שנת 2017 כדלקמןמכירות: 2,650,000 ש״חמלאי פתיחה: 680,000 ש״חרכש: 1,200,000 ש״ח ומלאי סגירה: 740,000 ש״ח. Inventory Turnover של הסוחר מונציה לשנת 2017

הביקוש השנתי לפריט: 25,000 יח׳, עלות ההזמנה: 210 ש״ח, עלות ההחזקה ליחידה אחת במלאי למשך שנה: 25 ש״ח. עפ״י מודל EOQ, מה תהיה הכמות האופטימאלית להזמנה

3 מדדי ביצוע להערכה ובקרת ספקים, KPI’s יכולים להיות

כיצד תשפיע הוראת הנהלה על הפחתת רמת השירות

רכישת כמות מוגדלת לצורך קבלת הנחה על כמות תגרום בוודאות

באיזה מקרים נרכוש מלאי בכמות הגבוהה מהכמות האופטימאלית

הרצת MRP באמצעות אלגוריתמים שונים משיגה עלות ניהול מלאי שנתית זהה

מדוע ארגון צריך לאפיין מדדי ביצוע לניהול המלאי, KPI’s Key Performance Indictiors

מדיניות החזקת המלאי בגישת MTO Make to Order, פירושה

חברות שמיישמות בהצלחה ניתוח ABC יכולות להימנע מהשימוש במודל EOQ ו/או MRP

המטרה העיקרית בניהול מלאי היא הפחתת עלות ההחזקה

מלאי ביטחון מוחזק כי אנו צופים מגמת עלייה בביקוש