שש סיגמא, SIX SIGMA – היא מתודולוגיה מוכחת לשיפור תהליכים ומצוינות תפעולית, כאשר המטרה ארוכת הטווח הינה שיפור האיכות ושיפור שביעות רצון הלקוח. שש סיגמא היא גישה לניהול האיכות שמתמקדת בשיפור תהליכים, שיפור שירותים ושיפור מוצרים באמצעות הפחתת השונות. במילים אחרות: הפחתת הסיכוי להתרחשות שגיאות או תקלות בביצוע תהליכים, בייצור מוצרים או באספקת שירותים ללקוח. באמצעות SIX SIGMA תוכלו לשפר באופן משמעותי תהליכים: ייצור, פיתוח ושירות ללקוח. המתודולוגיה מסייעת לארגונים בתחומים רבים: פארמה, אלקטרוניקה, בתי חולים, בנקים, תעשיה, שירותים, ארגוני שירות, רשויות מקומיות, חברות ביטוח וארגוני שירות. המטרה ב SIX SIGMA היא לשפר את ערך המוצרים והשירותים הניתנים ללקוח. שש סיגמא היא היכולת שלנו לספק שירות ללא תקלות, לבצע תהליך ללא שגיאות או לייצר מוצר ללא פגמים. במקור, המתודולוגיה SIx Sigma פותחה ועוצבה במיוחד עבור בקרת איכות אך עם השנים היא משמשת בדרכים רבות אחרות ובין היתר לשיפור תהליכים. נסכם ש-Six Sigma מתאימה לא רק לבקרת איכות בייצור אלא גם עבור חברות שירותים.

מטרות SIX SIGMA

  • שיפור תהליכים קיימים
  • הפחתת השונות
  • הפחתת הוצאות
  • שיפור הרווחיות
  • שיפור שביעות רצון הלקוח
  • שיפור יעילות צוותים
  • שיפור ביצועים ואופטימיזציה
  • אפיון תהליכים חדשים ברמת שש סיגמא DFSS

שש סיגמא SIX SIGMA
SIX SIGMA
הוא מדד לבחינת כושר התהליך. מבחינה סטטיסטית, לתהליך ברמת ביצועים של 6 סיגמא, 3.4 פגמים לכל מיליון הזדמנויות. במילים אחרות, פגם אחד לכל 294,000 יחידות או הזדמנויות. המתודולוגיה SIX SIGMA מגדירה ביצוע תהליך כמאמץ מתמשך להקטנת השונות בביצוע תהליך. הרעיון המרכזי הוא שאם תהליך יכול להכיל 6 סטיות תקן, הרי שיש לכם סיכוי גבוה מאד, של 99.99966% לעמוד בדרישות המפרט. כדי להגיע לרמת שש סיגמא חייבות להיות לפחות 6 סטיות תקן בין הממוצע של התהליך לבין דרישות הלקוח או במילים אחרות המרחק בין הממוצע לגבולות מפרט הלקוח הוא לפחות 6 סטיות תקן. שש סיגמא זהו מונח המציין שמס’ הפגמים לכל מיליון הזדמנויות נמוכים או שווים ל-3.4. ככל שרמת הסיגמא עולה, עלות התהליכים וזמן ביצוע התהליכים יורדים כלפי מטה, בזמן ששביעות רצון הלקוח עולה כלפי מעלה. לתהליך שאופיין ועוצב ברמת SIX SIGMA סיכוי נמוך מאד לשגיאות, תקלות או פגמים. כאמור, סטיית התקן מבטאת את השונות של התהליך שלכם. המטרה בביצוע תהליכי שירות / תפעול / ייצור היא שתהיה לכם שונות קטנה ככל שניתן, וזאת על מנת שתוכלו לעמוד בדרישות הלקוח. המתודולוגיה SIX SIGMA פותחה ע”י חברת מוטורולה ויושמה לראשונה בשנת 1986. בין החברות שמיישמות בהצלחה SIX SIGMA, ניתן למנות את החברות הבאות: General Electric, Boeing ,Starbucks ,3M, Amazon ועוד.


האם
ניתן להשיג רמת ביצועים, SIX SIGMA בכל תהליך ובכל ארגון?
בהחלט כן. חברות יצרניות: פארמה, אלקטרוניקה, תעופה וארגוני בריאות כגון בתי חולים מחויבים לעבוד ברמת שש סיגמארמת הסיגמא של תהליך מאפשרת להבין את הביצועים וכושר התהליך במונחים של פגמים למיליון הזדמנויות DPMO, Defects per milion opportunities. ביצועי תהליך ברמת שש סיגמא משיגים את הביצועים: Sigma Level 6=3.4 DPMO=99.99966% Yield, הסיכוי לשגיאה / תקלה / פגם נמוך מאד. ולשם השוואה, ביצועי תהליך ברמת ארבע סיגמא משיגים את הביצועים הבאים: Sigma Level 4=6210 DPMO=99.38% Yield. השם Six Sigma מקורו בעקומת פעמון גאוס המשמש בסטטיסטיקה. סיגמא אחת מייצגת סטיית תקן אחת מהממוצע. האם כל הארגונים מיישמים את המתודולוגיה שש סיגמא Six Sigma? התשובה היא בפירוש לא, אך חברות רבות מיישמות בהצלחה!

מתודולוגיית DMAIC
המתודולוגיה DMAIC ככלי ראשי לשיפור תהליכים בארגון. למתודולוגיה 5 שלבים:
Define Phase –
שלב הגדרת הבעיה. הגדרת תחומי שיפור אפשריים והגדרת מטרות הפרויקט. התמקדות בדרישות הלקוח.
Mesure Phase –
שלב המדידה. הערכה ומדידת ביצועי תהליך נוכחיים, וקביעת Baseline. איסוף נתונים והערכת יכולות.
Analyze Phase –
שלב הניתוח. ניתוח נתונים, ניתוח הסיבות לשונות בתהליך, זיהוי גורמים קריטיים וניתוח סטטיסטי מעמיק.
Improve Phase –
שלב שיפור התהליך. פיתוח פתרונות אפשריים לשיפור יעילות ביצוע התהליך וואלידציה
Control Phase –
שלב הבקרה. פיתוח ומימוש תכנית לבקרת תהליך כדי לוודא רציפות ושמירה על השיפור שהושג בפרויקט.


היתרונות
מיישום SIX SIGMA

תכנון אסטרטגי
המתודולוגיה SIX SIGMA הינה חלק בלתי נפרד מהתכנון האסטרטגי, חזון החברה וערכיה. כיצד אתם מנצחים את המתחרים שלכם? האם באמצעות עלות המוצר, איכות המוצר, יעילות התהליכים או שקלול מסגורמים קריטיים? אם האסטרטגיה העסקית שלכם היא להיות מובילי שוק בכל הקשור לעלות המוצר, ניתן להשתמש במתודולוגיה כדי לפתח תהליכים יעילים שמשפרים ביצועים, מפחיתים הוצאות ומחסלים בזבוזים מיותרים. בשיטה זו מתמקדים בהסרת פעילויות מיותרות שאינן מוסיפות ערך לתהליך, לצד אפיון תהליך חדש יעיל ומדויק שמטרתו לשפר את היעילות התפעולית. SIX SIGMA תסייע לכם לפתור בעיות מורכבות באמצעות ניתוח נתונים אנליטי, כאשר מטרתה ברורה להנהלה ולכל הדרגים בארגון: שיפור הרווחיות לצד שיפור שביעות רצון הלקוח.

שיפור תהליכים
בואו נבחן למשל את יעילות תהליכים בשרשרת האספקה. כל ארגון מעוניין בשרשרת אספקה חזקה ויציבה שבאמצעותה ניתן לנצח את התחרות. המתודולוגיה SIX SIGMA תסייע לכם לנתח ולשפר את תהליכי ליבה לאורך שרשרת האספקה שלכם. לפעמים קשה לארגון לזהות את הבזבוזים. הבזבוז, Waste, יכול להיות: מלאי עודף, עיכובים באספקה ללקוח, עיבוד חוזר ועוד. המתודולוגיה שש סיגמא תסייע לכם לייעל את תהליכי שרשרת האספקה ולהפחית את השונות, כך שתוכלו להנות מתהליכים יציבים ובעלי שונות קטנה מאד. מחלקות נוספות שיכולות להנות מיישום SIX SIGMA בארגון: רכש, תפעול, ייצור, תפ”י, פיתוח, ייצור ועוד.

הפחתת הוצאות
תהליכים פגומים עולים כסף. מטרת הארגון היא להפחית את ההוצאות הנגרמות בגלל איחור בזמני אספקה ללקוח ו/או בזמני ביצוע של תהליכי עבודה. שיפור תהליכים מפחית הוצאות מיותרות, מסלק בזבוזים, מגביר יעילות ומשפר את הערך של השירות או המוצר המסופק ללקוח. הליבה של מתודולוגיית SIX SIGMA מבוססת על שיפור תהליכים עסקיים. כל חברה יכולה להפחית את עלות התהליכים שלה ובכלל זה את ההוצאות התפעוליות שלה. חברות המיישמות בהצלחה SIX SIGMA מפחיתות עלויות ומשפרות את הרווח הגולמי באופן משמעותי.

שביעות רצון הלקוח
כל חברה מעוניינת להגדיל נתח שוק ולשמר את קהל הלקוחות. נאמנות ושימור הלקוחות ניתנים להשגה אך ורק באמצעות רמה גבוהה של איכות המוצר או איכות השירות. כיצד ניתן להבין מהם הציפיות, העדפות וצרכי הלקוח? לשם כך נצטרך ללכוד אתקול הלקוח‘, VOICE OF CUSTOMER. קול הלקוח הוא המשוב המתקבל מביצוע תהליך, מהעמיתים, מהספקים, מהמשקיעים וכמובן מהלקוחות עצמם. SIX SIGMA תסייע לכם ללכוד אתקול הלקוחבאופן כזה שישפר באופן משמעותי את הצעת הערך לשירותים ולמוצרים שאתם מציעים ללקוח.

הדרכת צוותים ליישום Six Sigma
המשאבים שלכם הם הנכס החשוב ביותר בהשגת כל מטרות שש סיגמא SIX SIGMA שנמנו במאמר. הכוונה היא כמובן לצוותים בכל מחלקות הארגון: תפעול, שרשרת האספקה, שירות הלקוחות, הרכש, הייצור, הפיתוח, הלוגיסטיקה ועוד. הדרכה מקצועית במצוינות תפעולית ושש סיגמא SIX SIGMA תאפשר לכם לשפר באופן מיידי תהליכים, חיסכון בעלויות ייצור, סילוק בזבוזים, צמצום עלויות המלאי, הפחתת עלויות תקורה ושיפור שביעות רצון הלקוח. אתרוג הנדסת תעשיה וניהול מציעה לארגונים קורס מצוינות תפעולית וכמו כן קורס Six Sigma. מעוניינים בסילבוס והצעת מחיר? צרו איתנו קשר 09-8654503

סיכום:
SIX SIGMA
הינה מתודולוגיה עסקית מוכחת לשיפור היעילות והביצועים של תהליכים. השאלה החשובה ביותר שאנו רוצים לשאול: האם התהליכים שלנו מעודכנים, יעילים ומספקים ערך ללקוחות? מה גורם לשונות בביצוע תהליך וכיצד ניתן לצמצם אותה? כיצד נוכל להמשיך להיות מובילי שוק? ניתוח הנתונים והחשיבה האנליטית שמציעות המתודולוגיות LEAN & SIX SIGMA יסייעו לכם לאפיין תהליכים חדשים, פורצי דרך שיובילו אתכם למצוינות תפעולית, שיפור ברווחיות וללקוחות מרוצים.

הרשמה לבלוג

קבלו מאמרים ותוכן מקצועי ישירות לאימייל שלכם