קורס Six Sigma

קורס SIX SIGMA לארגונים. שש סיגמא היא מתודולוגיה לשיפור תהליכים המתמקדת באיתור וצמצום השונות. בקורס תלמדו לשפר תהליכים באמצעות SIX SIGMA, למקסם ביצועים, לצמצם שונות תהליכים, להפחית עלויות, למדוד ולנתח ביצועי תהליך, לנהל פרויקט SIX SIGMA, לכמת את החיסכון הפוטנציאלי ולשפר רווחיות. קורס יישומי בליווי דוגמאות מעשיות. הקורס מוצע לבחירתכם: הדרכה פנים ארגונית פרונטלית או קורס  מקוון בזום

מטרות קורס Six Sigma

   SIX SIGMA שיפור תהליכים באמצעות 
SIX SIGMA הכשרה מקיפה ללימוד שש סיגמא 
SIX SIGMA יכולת לתכנן ולנהל פרויקט
LEAN הבנה ויישום לין 
מדידת ביצועי תהליכים ואופטימיזציה 

מדריך הקורס

Certified SIX SIGMA BLACK BELT, CSSBB ,מהנדס בעל ניסיון מוכח בייעוץ והדרכה בארגונים

קהל היעד

מנהלים, צוותים ומחלקות: מובילי מצוינות תפעולית, ארגון ושיטות (או״ש), מנהלים, צוותים, מנהלי מחלקות, מנהלי איכות ועתודה ניהולית

מגזרי שוק

 ארגונים | תעשיה | מפעלים | אלקטרוניקה | פארמה | פלסטיקה | קמעונאות | ארגוני בריאות | ארגוני שירות | תעשיות

סילבוס קורס SixSigma

  SIX SIGMA מתודולוגיית שש סיגמא

מושגי יסוד: סיגמא ושש סיגמא
מתודולוגיית שש סיגמא, דוגמאות יישום בארגונים
SIX SIGMA BODY OF KNOWLEDGE
SIX SIGMA APPROACH

קול הלקוח VOC
קול התהליך VOP
דרישות הלקוח CUSTOMER CTQs
טכניקות לאיתור בזבוזים
טכניקות לסילוק בזבוזים
טכניקות להערכת עלויות איכות
טכניקות לצמצום עלויות אי איכות
טכניקות וכלים לניתוח תהליכים
טכניקות לאיתור וצמצום שונות בתהליך
ניתוח עלויות שגיאות, כשלים ופגמים
מדידת ביצועי תהליך
ניתוח תרשימי בקרה 

ניהול פרויקט שש סיגמא SIX SIGMA
אפיון תהליכים חדשים ברמת שש סיגמא DFSS


DMAIC

שלב הגדרת הבעיה DEFINE PHASE
שלב איסוף הנתונים ומדידת ביצועי תהליך MEASURE PHASE
שלב ניתוח התהליך ANALYZE PHASE
שלב שיפור תהליך IMPROVE PHASE
שלב הבקרה CONTROL PHASE


ערכת כלים ליישום
SIX SIGMA

RCA ROOT CAUSE ANALYSIS
PROCESS CAPABILITY
CAUSE AND EFFECT DIAGRAM
COST OF POOR QUALITY
COST OF QUALITY ANALYSIS
BASIC QUALITY TOOLS
DPMO AND SIGMA LEVEL
BUSINESS PROCESS MAPPING
PARETO PRINCIPLE
KANO ANALYSIS
SIPOC
DFSS
FMEA
KAIZEN EVENTS
CONTROL CHARTS
KANBAN
POKA YOKE
STATISTICAL PROCESS CONTROL
ANOVA
HYPOTHESIS TESTING
CORRELATION AND REGRESSION
הדגמת חישובים סטטיסטיים, MINITAB, EXCEL

 

SIX SIGMA ניהול פרויקט

יעדי הפרויקט והצדקה עסקית Buisness Case
הגדרת הבעיה Problem Statement
מסמך ייזום Project Charter
הגדרת תכולת הפרויקט Project Scope
אבני דרך בפרויקט Project Milestone
משאבים ובעלי עניין Team Roles
סיכום הפרויקט להנהלת החברה Executive Summary


SIX SIGMA CERTIFICATION

מבחן ותעודת הסמכה – אופציונאלי 

YELLOW BELT

ארבעה מפגשים, 16 שעות
CSSYB מק”ט

GREEN BELT

ארבעה מפגשים, 24 שעות
CSSGB מק”ט

BLACK BELT

ארבעה מפגשים, 32 שעות
CSSBB מק”ט

לקוחות ממליצים

ליאור מרצה בחסד, מעניין דינאמי ומרתק. מדגיש את הפן היישומי בכל נושא שנלמד

ענת גזיאל, רכבת ישראל

הקורס נתן כלים ליישום בעבודה השוטפת. החומר הועבר בצורה מעניינת וכן למרצה ידע נרחב

בריאן פורת, רכבת ישראל

קורס מעניין שאחריו אפשר לקבל בקלות הסמכה של Six Sigma Yellow Belt

אלכס גרינברג, רכבת ישראל

לקבלת סילבוס והצעת מחיר לקורס Six Sigma