קורס Six Sigma

קורס SIX SIGMA לארגונים. שש סיגמא היא מתודולוגיה מוכחת לשיפור תהליכים המתמקדת באיתור וצמצום השונות. בקורס תלמדו לשפר תהליכים באמצעות SIX SIGMA, למקסם ביצועים, לצמצם שונות תהליכים, להפחית עלויות, למדוד ולנתח ביצועי תהליך, לנהל פרויקט SIX SIGMA, לכמת את החיסכון הפוטנציאלי ולשפר רווחיות. קורס יישומי פרקטי בליווי דוגמאות מעשיות. הקורס מוצע לבחירתכם: הדרכה פנים ארגונית פרונטלית במשרדי הלקוח או קורס  מקוון בזום בהיקף של 16 שעות הדרכה / 4 מפגשים

מטרות קורס Six Sigma

הכשרת מובילי מצוינות, מהנדסים ומנהלים ליישום מתודולוגיית שש סיגמא Six Sigma
שיפור יעילות תהליכים באמצעות Six Sigma
פתרון בעיות בגישת Six Sigma
ניהול פרויקט שיפור תהליכים בגישת Six Sigma
שש סיגמא כשפה ארגונית משותפת
שיפור האיכות, שיפור שביעות רצון הלקוחות והפחתת עלויות

מדריך הקורס

Certified SIX SIGMA BLACK BELT, CSSBB ,מהנדס בעל ניסיון מוכח בייעוץ והדרכה בארגונים

קהל היעד

מנהלים, צוותים ומחלקות: מובילי מצוינות תפעולית, ארגון ושיטות (או״ש), מנהלים, צוותים, מנהלי מחלקות, מנהלי איכות ועתודה ניהולית

מגזרי שוק

 ארגונים | תעשיה | מפעלים | אלקטרוניקה | פארמה | פלסטיקה | קמעונאות | ארגוני בריאות | ארגוני שירות | תעשיות

סילבוס קורס SixSigma

  SIX SIGMA מתודולוגיית שש סיגמא

מבוא למתודולוגיית שש סיגמא
מושגי יסוד שש סיגמא

קול הלקוח VOC
קול התהליך VOP
דרישות הלקוח CUSTOMER CTQs
DPMO
דוגמאות ליישום מתודולוגיית שש סיגמא Six Sigma
טכניקות לאיתור בזבוזים
טכניקות לסילוק בזבוזים
טכניקות להערכת עלויות איכות
Cost of Poor Quality עלויות אי איכות
טכניקות לצמצום עלויות אי איכות
טכניקות וכלים לניתוח תהליכים
טכניקות לאיתור וצמצום שונות בתהליך
ניתוח עלויות שגיאות, כשלים ופגמים
מדידת ביצועי תהליך
ניתוח תרשימי בקרה 

ניהול פרויקט שש סיגמא SIX SIGMA
אפיון תהליכים חדשים ברמת שש סיגמא DFSS


DMAIC

מבוא לגישת DMAIC
שלב הגדרת הבעיה DEFINE PHASE
שלב איסוף נתונים ומדידת ביצועי תהליך נוכחי MEASURE PHASE
שלב ניתוח התהליך ANALYZE PHASE
שלב שיפור התהליך IMPROVE PHASE
שלב הבקרה CONTROL PHASE


ערכת כלים ליישום
SIX SIGMA

RCA ROOT CAUSE ANALYSIS
PROCESS CAPABILITY
CAUSE AND EFFECT DIAGRAM
COST OF POOR QUALITY
COST OF QUALITY ANALYSIS
BASIC QUALITY TOOLS
DPMO AND SIGMA LEVEL
BUSINESS PROCESS MAPPING
PARETO PRINCIPLE
HISTOGRAM
KANO ANALYSIS
SIPOC Diagram
Cause & Effect Diagram
Value Stream Map (VSM)
Multi-Vari Charts
FMEA
KAIZEN EVENTS
CONTROL CHARTS
KANBAN
POKA YOKE
STATISTICAL PROCESS CONTROL
ANOVA
HYPOTHESIS TESTING
CORRELATION AND REGRESSION
הדגמת חישובים סטטיסטיים, MINITAB, EXCEL

 

SIX SIGMA ניהול פרויקט

ניהול פרויקט שש סיגמא Project Charter
הגדרת הבעיה ו/או הזדמנות לשיפור תהליך Problem Statement
הצדקה עסקית לביצוע פרויקט שש סיגמא Business case
הגדרת תכולת הפרויקט Project Scope
אבני דרך בפרויקט Project Milestone
חברי צוות לניהול פרויקט שש סיגמא Team Roles
סיכום הפרויקט להנהלת החברה Executive Summary
פרויקט לדוגמא שש סיגמא Six Sigma


SIX SIGMA CERTIFICATION

מבחן פנימי
תעודות למשתתפים בקורס שש סיגמא Six Sigma
הכנה לקראת מבחן הסמכה חיצוני: אופציונלי
מבחן הסמכה חיצוני: חגורה צהובה, חגורה ירוקה וחגורה שחור

SIX SIGMA YELLOW BELT

ארבעה מפגשים, 16 שעות
CSSYB מק”ט

SIX SIGMA GREEN BELT

ארבעה מפגשים, 24 שעות
CSSGB מק”ט

SIX SIGMA BLACK BELT

ארבעה מפגשים, 32 שעות
CSSBB מק”ט

לקוחות ממליצים

ליאור מרצה בחסד, מעניין דינאמי ומרתק. מדגיש את הפן היישומי בכל נושא שנלמד

ענת גזיאל, רכבת ישראל

הקורס נתן כלים ליישום בעבודה השוטפת. החומר הועבר בצורה מעניינת וכן למרצה ידע נרחב

בריאן פורת, רכבת ישראל

קורס מעניין שאחריו אפשר לקבל בקלות הסמכה של Six Sigma Yellow Belt

אלכס גרינברג, רכבת ישראל

לקבלת סילבוס והצעת מחיר לקורס Six Sigma