אבחון ארגוני

שיפור תהליכים | אסטרטגיה תפעולית |תפיסת הפעלה | מטרות ויעדים | מבנה ארגוני 
הכנת דו”ח מקצועי להנהלת חברה. הדו”ח כולל ניתוח פערים והמלצות ליישום

אבחון ארגוני להערכת הביצועים הנוכחיים בארגון ולעדכון תפיסת ההפעלה. השינויים והאתגרים שמציבה הסביבה העסקית מחייבת ארגונים לעדכן מעת לעת את החזון הארגוני, היעדים ותפיסת ההפעלה. אתרוג הנדסת תעשיה וניהול מסייעת ללקוחותיה להעריך, לזהות ולהתאים את הביצועים הנוכחיים למציאות תפעולית אופטימאלית

אבחון ארגוני

סיוע בגיבוש חזון ואסטרטגיה מותאמת לארגון

סיוע באפיון תהליכים חדשים

שיפור תהליכים קיימים

הגדרת תפיסת הפעלה ואסטרטגיית הפעלה

סיוע באפיון מדדים ויעדים KPI's

סיוע באפיון מבנה ארגוני והגדרת בעלי תפקידים

אבחון ארגוני מתמקד באפיון יעדים ומטרות הארגון, תפיסת הפעלה ואסטרטגיית הפעלה, ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים ובחינת הביצועים. בנוסף, התהליך כולל את בחינת המבנה הארגוני, מבנה המדורים, המחלקות והאגפים בארגון, ניתוח תהליכי הליבה ושיטות העבודה. הכנת דו”ח מקצועי להנהלת החברה הכולל המלצות ליישום מיידי בארגון

תחומי ייעוץ

ייעוץ ארגוני

ייעוץ תפעולי

ייעוץ מצוינות תפעולית

ייעוץ שיפור תהליכים

ייעוץ ניהול מלאי

ייעוץ ניהול רכש

ייעוץ ניהול שרשרת האספקה

מגזרי שוק

 תעשיה, ארגונים, מפעלים, יצרנים, אלקטרוניקה, פארמה, פלסטיקה, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים ציבוריים, קמעונאות, יבואנים, בתי מלון וארגוני שירות

אבחון ארגוני - ייעוץ

מעוניינים לאפיין מחלקה חדשה? רוצים לעשות שינוי ארגוני משמעותי? אבחון ארגוני יסייע לכם להתמקד במטרות והיעדים שלכם. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בכל שאלה ולקבל מידע מפורט אודות שירותי הייעוץ שאנו מציעים