קורס ניהול פרויקטים

קורס ניהול פרויקטים

קורס ניהול פרויקטים יישומי לחברות ולתעשיה. הקורס מקנה למשתתפיו שיטות עבודה יעילות לתכנון וניהול הפרויקט. הבנה מקיפה לכל תחומי הידע בניהול פרויקטים: תכולה, זמן, עלות, משאבים, בעלי עניין, איכות, תקשורת, ניהול סיכונים, רכש ואינטגרציה. יישום החומר הנלמד במהלך הקורס.

מטרות קורס ניהול פרויקטים

הקניית ידע עדכני – תיאורטי ויישומי
לימוד מיטב הגישות והמתודולוגיות לניהול פרויקטים
תכנון לוחות זמנים
תכנון משאבים והקצאתם
 יישום מטרות הקורס בארגון שלכם

קהל יעד

מנהלי פרויקטים, מנהלי תכניות, מנהלי אגפים, מנהלי תפעול, צוות הפרויקט ועתודה ניהולית

מגזרי שוק

ארגונים | תעשיה | מגזר ציבורי | קמעונאות | ארגוני שירות | רשויות מקומיות | עיריות | ארגוני בריאות | מלונאות | ועוד

מסלולי לימוד

קורס מקיף

32 שעות, שמונה מפגשים

קורס יישומי

16 שעות, ארבעה מפגשים

יום עיון / סדנא

6 שעות, חד יומי

נושאי הלימוד

יסודות ניהול פרויקטים

סקירת גישות ומתודולוגיות לניהול פרויקטים
PERT – Project Evaluation and Review Technique
CPM – Critical Path Method
®PMI ®PRINCE2
Agile Project Management

שלב הייזום

מבוא לניהול פרויקטים מסמך תכולת העבודה
SOW – Statement of Work
מסמך ייזום הפרויקט Project Charter
ניתוחי כדאיות כלכלית לביצוע הפרויקט

שלב התכנון

תכנון תכולת הפרויקט ותכולת המוצר
איסוף והגדרת דרישות הפרויקט
הגדרת התכולה
יצירת מבנה תכולת העבודה
Work Breakdown Structure
תכנון לוח הזמנים בפרויקט
תכנון משאבי הפרויקט והקצאתם
תכנון תקציב הפרויקט
תכנון הרכש בפרויקט
ניהול התקשורת בפרויקט
שיטות להערכה
זיהוי וניהול סיכונים בפרויקט
טכניקות לדחיסת לוח זמנים וקיצור משך הפרויקט
 סקירת תוכנות וכלים לתכנון ובקרת פרויקטים

שלב הביצוע

כלי בקרה
מדידה ומעקב
אחר פעילויות הפרויקט
בקרה תקציבית
דיווחי תכנון מול ביצוע ולוחות זמנים
ניהול דרישות לשינוי
EVM – Earned Value Method

שלב הסגירה

מסמכים לסגירת הפרויקט
סיכום פעילויות הפרויקט
סגירת החוזה
תיעוד מסמכי הפרויקט
סגירת הפרויקט

מדדים לניהול פרויקטים

קריטריונים לבחירת מדדים
אפיון מדדים לניהול פרויקטים
התאמת מדדי ביצוע לארגון
PROJECT MANAGEMENT KPI’s